Työtä työttömille, maata maattomille

37,00 

Kuvaus

Tiilikainen, Aaro: Työtä työttömille, maata maattomille – elämää Luola-aavan asutusalueella kuuden vuosikymmenen aikana

Mikrohistorialliselle otteella kirjoitettua Kuivaniemen Luola-aavan asutusalueen historiaa kuuden vuosikymmenen ajalta.

Kirja dokumentoi Luola-aavan vaiheita asutustoiminnan alusta aina nykypäivään saakka, ja siinä käytetään lähteinä sekä arkistojen materiaalia että henkilöhaastatteluja. Tärkeässä osassa kerrontaa ovat henkilökohtaiset muistot ja muistikuvat, joihin kuitenkin sovelletaan lähdekritiikkiä. Faktoja kunnioittaen muistikuvien oikeellisuutta tarkastellaan myös muun aineiston valossa.

Luola-aavan asuttaminen ja siellä asuneiden ihmisten vaiheet ovat osa suurempaa suomalaisen yhteiskuntapolitiikan kokonaisuutta. Etenkin maatalouspolitiikan ja työvoimapolitiikan suunnanmuutokset näkyivät ihmisten arjessa koko ajan. Ne asiat ratkaisivat myös sen, että asutusalue yleensä syntyi Kuivaniemen koillisille suoalueille. Kirja avaa laajasti myös tätä sidonnaisuutta. Kyseessä on siten yksittäisen ihmisen kokemusten suhde yhteiskunnan muutoksiin. Tähän perustavaa laatua olevaan kysymykseen ei kannata vuosikymmenien kuluttuakaan pyrkiä löytämään yksiselitteisiä vastauksia. Lopullisten vastausten sijasta kirjan tarkoituksena onkin antaa aineksia tuota pohdintaa varten.

HT Aaro Tiilikainen on asunut nuoruutensa Luola-aavalla, joten omakohtaiset muistot ovat osa dokumentointia ja pohdintaa.

9789523156746 | 144 sivua, kuvitettu |