Terrorismi Espanjassa

32,00 

Kuvaus

Päivänen, Pasi: Terrorismi Espanjassa

Terrorismi on yksi aikamme keskustelluimmista ilmiöistä. Konfliktin ja terrorismintutkija Pasi Päivinen on kirjoittanut ensimmäisen suomenkielisen kirjan Espanjassa toimineista terroristijärjestöistä ja terrorismin torjunnasta. Laaja teos antaa aluksi tiiviin tietopaketin Espanjasta ja sen alueellisista erityispiirteistä, etenkin Baskimaasta. Kirja taustoittaa baskiterrorismin juurisyitä perehdyttäen lukijan Espanjan suurvaltahistoriaan, kenraali Francon sotilasdiktatuurin aikaan ja erityisesti baskiväestöön kohdistuneeseen sortoon. Lisäksi teos käsittelee muun muassa Espanjan demokratisoitumisprosessin ja uuden perustuslain vaikutuksia sekä maan autonomisten alueiden itsehallinnollisia eroja peilaten niitä poliittisen väkivallan kasvuun.

Espanjan suurin ja tunnetuin sekä Euroopan toiseksi suurin terroristijärjestö Euskadi ta Askatasuna (ETA) on kirjan keskiössä. Se toimi yli 50 vuoden ajan aiheuttaen terrori-iskuillaan yli 800 ihmisen kuoleman, yli 3000 loukkaantumisen sekä mittavat kansantaloudelliset vahingot Baskimaan itsenäisyyttä tavoitellessaan. Teos keskittyy Espanjan terrorismin vaikeimpiin vuosiin 1970-luvun lopulta 1990-luvulle, jolloin ETA oli vaarallisimmillaan. ETAn lisäksi Espanjassa on toiminut useita pienempiä terroristijärjestöjä, kuten vasemmistolaisia ja etnonationalistisia liikkeitä mm. GRAPO, Terra Lliure sekä muutamia pieniä oikeistoterroristiryhmiä ja ETAa lyhyen ajan avustanut Ranskasta käsin toiminut Iparretarrak, joiden toiminnalla oli ETAan verrattuna vähäinen vaikutus, mutta niidenkin torjuntaan Espanja joutui reagoimaan.

Baskimaan ohella Katalonia on tavoitellut aktiivisesti itsenäisyyttä Espanjasta varsinkin 2010-luvulla. Sen tie on ollut jokseenkin väkivallaton Terra Lliuren lyhytaikaista terroritoimintaa 1980-luvulla lukuun ottamatta, jolloin itsenäisyyden kannatus ei ollut Kataloniassa vielä noussut. Katalaanit ovat kuitenkin viime vuosina ottaneet pitkiä harppauksia kohti itsenäisyyttä (Katalonian itsenäisyysjulistus 27.10.2017), jonka myötä poliittinen tilanne muodostui Katalonian ja Madridin välillä kireäksi, vaikka katalaanit peruivatkin itsenäisyyden ja itsenäisyysjulistus mitätöitiin 31.10.2017.
Itsenäistymistavoite jäi kuitenkin elämään ja sillä voi olla vaikutuksia myös Baskimaan itsenäistymistavoitteisiin sekä Espanjan yhtenäisyyteen laajemminkin lähitulevaisuudessa, eikä poliittisen väkivallan käytön paluu Baskimaassa ETAn lakkauttamisesta huolimatta tai sen mahdollisuus Kataloniassakaan ole poissuljettu vaihtoehto.

Monissa yhteiskunnissa on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen ulkoparlamentaristisia liikkeitä. Niistä osa on käyttänyt terroria apukeinona poliittisten tavoitteidensa ajamisessa, koska poliittisen väkivallan käyttö on toisinaan onnistunut ja rohkaissut uusia liikkeitä kokeilemaan terrorismia. Valtion yhtenäisyyden tai yhteiskuntarauhan vaarantuminen terroritoiminnan vuoksi on vaatinut usein valtiolta vastatoimia. Näin oli myös Espanjassa, jossa kenraali Francon sotilasdiktatuurin jälkeen demokratiaa rakennettaessa jouduttiin samanaikaisesti luomaan systemaattinen ja vaikuttava terrorismin torjuntastrategia ETAa vastaan, joka jarrutti osaltaan Espanjan taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä.

Teoksen jälkimmäinen osa keskittyy terrorismin torjuntaan. Siinä pureudutaan Espanjan terrorismin torjunnan käännekohtiin, käytettyihin menetelmiin ja niiden vaikuttavuuteen. Lisäksi arvioidaan viranomaisten terrorismin torjunnan onnistumista, virheitä, kuten ihmisoikeusloukkauksia, sekä Espanjan ja Ranskan kahdenvälistä antiterrorismiyhteistyötä että kansainvälistä yhteistyötä. Kirja antaa selkeän kokonaiskuvan Espanjan terrorismiongelmasta ja sen keskeisimmästä aiheuttajasta ETAsta sekä terrorismin torjunnasta.

Pasi Päivinen on kansainvälisen terrorismin tutkija ja vapaa toimittaja. Hän kiinnostui kansainvälisestä terrorismista opiskellessaan St. Andrewsin yliopiston kansainvälisten suhteiden laitoksella Skotlannissa 1990-luvun puolivälissä. Hän on St. Andrewsin yliopistossa opettaneen, nykyisin Washington DC:ssä Georgetownin yliopistossa, työskentelevän professori Bruce Hoffmanin oppilas. Pasi Päivinen on luennoinut kansainvälisestä terrorismista useissa Suomen yliopistoissa, kouluttanut viranomaisia terrorismin torjunnassa ja työskennellyt virkamiehenä mm. Euroopan Parlamentissa poliittisella osastolla puolustus- ja turvallisuus alakomiteassa, ulko ja -sisäministeriössä ja useissa valtion virastoissa. Päivinen on liikkunut terrorismin tutkimuksen kentällä laajalti ja tuntee terrorismi-ilmiötä kattavasti. Ilmiön monimutkaisuus ja uuden tiedon jano on tuonut hänet tauon jälkeen takaisin terrorismin tutkimuksen pariin.

9789523155831 | 250 sivua