Opas antiikin Roomaan

35,00 

Kuvaus

Jokinen, Heikki; Kokkonen, Ossi; Kuivalainen, Ilkka; Randén, Suvi; Tikkala, Timo: Opas antiikin Roomaan

Kaikki tiet vievät Roomaan!

Tätä lentävää lausetta käytettiin jo keskiajalla. Lausahduksen voi ajatella viittaavan siihen, että roomalaiset rakensivat satojen tuhansien kilometrien pituisen tieverkoston, jonka ansiosta valtakunnan kaukaisimmastakin kolkasta oli yhteys pääkaupunkiin. Osa roomalaisten rakentamista teistä on olemassa ja kuljettavissa tänäkin päivänä, kuten Roomasta etelään johtava Via Appia, ”teiden kuningatar”. Tiet olivat keskeinen tekijä Rooman valtakunnan kasvussa ja menestyksessä. Niitä pitkin liikkuivat paitsi ihmiset, kauppatavarat ja sotajoukot, myös tieto ja erilaiset kulttuurivaikutteet.

Eurooppalaiseen kulttuuriin perehdyttäessä kaikki tiet johtavat edelleen Roomaan. Antiikin kreikkalaiset loivat eurooppalaisen kulttuurin perustan, jota roomalaiset kehittivät eteenpäin ja jonka roomalaiset levittivät koko laajan valtakuntansa alueelle. Vähitellen antiikin perintöön pohjautuva kulttuuri levisi Rooman valtakuntaa laajemmallekin alueelle. Jos haluaa tuntea ja ymmärtää länsimaista kulttuuria, täytyy tuntea Roomaa.

Kirjassa on kolme osaa. Kirjan ensimmäinen osa palvelee kaikkia Roomaan matkaavia, jotka haluavat tutustua ikuisen kaupungin monikerroksellisen historian tuottamiin kohteisiin. Se toimii matkaoppaana, jonka pohjalta Roomaan matkaavat voivat suunnitella itselleen kaupunkikierroksia. Toisessa eli kronologisessa osassa luodaan katsaus Rooman vaiheisiin kaupungin perustamisesta Länsi-Rooman tuhoon. Tämä auttaa lukijaa jäsentämään ajankulkua ja toimii perustana sitä seuraavalle, temaattiselle osalle, jossa syvennytään tarkastelemaan Rooman historian ja kulttuurin keskeisiä teemoja.

Tervetuloa siis matkalle eurooppalaisen kulttuurin lähteille! Viam carpamus!

9789523155411 | 337 sivua |