Ihmiskasvoinen talousjärjestelmä tai kapina

33,00 

Kuvaus

Kuosma, Tapio: Ihmiskasvoinen talousjärjestelmä tai kapina – Ihmis- ja perusoikeudet edellyttävät aitoa hyvinvointivaltiota

Länsimaissa pitkään vallinnut talousjärjestelmä, ’uusliberalistinen kapitalismi’, joutui globaalin finanssikriisin (2007-2008) seurauksena umpikujaan. Uusliberalismi oli pettänyt lupauksensa. Sen tarjoama varallisuus osoittautui petokseksi ja suoranaiseksi ryöstelyksi. Miljoonat ovat menettäneet työnsä, kotinsa ja eläkkeensä. Rosvotun yhteiskunnan osaksi on jäänyt laskun maksaminen yli 30 vuotta kestäneistä orgioista.

Tapio Kuosman tietokirja Ihmiskasvoinen talousjärjestelmä tai kapina kertoo tragedian juonen. YK julisti kansojen korkeimmaksi päämääräksi ”sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta”. Päämäärä ”voidaan saavuttaa vain, jos luodaan olosuhteet, joissa jokainen saattaa nauttia kansalaisoikeuksistaan ja poliittisista oikeuksistaan sekä taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksistaan” (KP-sopimus). Yleviä periaatteita ei ole kuitenkaan toteutettu. Suurin vastuu epäonnistumisesta lankeaa  ainoalle supervallalle.

Uusliberalistisen finanssimarkkinakapitalismin tilalle on rakennettava ihmiskasvoinen talousjärjestelmä. Se on mahdollista toteuttaa kapitalistisen markkinatalouden sosiaalistamisella – aito sosiaalinen markkinatalous – tai uudella talousjärjestelmällä, solidaarisella taloudella – yhteisvastuutalous.

Vaihtoehto yhteisvastuutaloudelle olisi tuhoisa. Tämä oivallettiin jo YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta (1948) laadittaessa ”jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan”.

Tietokirjailija Tapio Kuosman teos järisyttää. Lukijansa se varustaa tiedolla, joka auttaa arvioimaan maailman, Euroopan ja oman tasavaltamme tilaa sekä poliittisten ja taloudellisten päätösten oikeudenmukaisuutta ja moraalis-eettistä kestävyyttä. – Kuosma on työskennellyt aikaisemmin ulkoasiainhallinnon palveluksessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

9789523156036 | kovakantinen, 420 s. |